Hexagon avancerar sin SMART X strategi genom förvärvet av Catavolt

Hexagon, en ledande global leverantör av lösningar inom informationsteknologi, offentliggjorde idag förvärvet av Catavolt, en leverantör av plattformar för mobila applikationer baserat i USA. Catavolt, som grundades 2009 med huvudkontor i Atlanta, Georgia, erbjuder en helhetslösning för utveckling och leverans av mobila applikationer, säkra molntjänster och bearbetning av data i realtid vid informationskällan (edge computing).

Catavolts team av experter är högkvalificerade inom moln- och mobilteknologi samt företagsövergripande mjukvarulösningar, vilket är grundläggande för den fortsatta utvecklingen av Hexagons SMART X strategi, driven av önskan att göra hela system mer effektiva. System som är uppbyggda kring ett informationsnätverk med sammankoppling som kärna och som levererar data på det mest intelligenta och visuellt meningsfulla sättet.

”Sammankopplade plattformar och mobila applikationer är grundläggande för att driva produktivitet och effektivisering. Båda dessa måste kunna integreras med äldre system och redan befintlig infrastruktur när kunderna genomför övergången från gammal till ny teknologi. Catavolts teknologi erbjuder en öppen arkitektur och solid grund för att kunna realisera den omvälvande potential som både moln och edge computing kan erbjuda och kommer sömlöst kunna kopplas samman med Hexagons uppkopplade plattform SMART Convergence” säger Ola Rollén, Hexagons koncernchef och VD.

Edge computing, eller edge databearbetning och analys, accelererar responstiden genom att analysera data i realtid där den samlas in, jämfört med att låta data nå molnet först. Detta är särskilt viktigt i tidskritiska situationer, så som smarta trafiksystem och i förarlösa fordon.        

Catavolts expertis gör det möjligt för Hexagon att utveckla sin digitala tranformationsplattform, HxGN SMART Convergence, som orkestrerar teknologi inom uppkoppling (IoT), intelligens (AI) och visualisering (VR/AR/MR) i enlighet med industrispecifika behov och arbetsflöden. Plattformen förvaltas av Hexagons Innovation Hub, en centraliserad enhet för FoU som utvecklar nya teknologier som samtliga Hexagons divisioner kan använda och dra nytta av. Detta säkerställer att utvecklandet av plattformar är baserade på standardprotokoll och är lätta att anpassa för olika industriers specifika användningsbehov.   

Catavolts patenterade molnteknologi har en öppen arkitektur och är kompatibel med alla moln. För närvarande distribuerat via AWS, Rackspace och Microsoft Azure och den robusta och välutvecklade plattformen stöder mer än 3 000 kundapplikationer idag.

Catavolt konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon