Fortsatt fullt stöd för Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén, trots dagens åtalsbeslut

Dagens beslut från norska Økokrim, om att åtala Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén för insiderhandel som inte relaterar till Hexagon, innebär inga förändringar. För Ola Rollén och Hexagon fortsätter den dagliga verksamheten som vanligt. Styrelsens förtroende och stöd för Ola Rollén att fortsätta som VD och koncernchef för Hexagon kvarstår.

”Jag talar för hela styrelsen, samt för alla andra som gett sitt starka stöd till Ola – hans familj, medarbetare och Hexagons aktieägare – att vi står bakom Ola igenom denna process. Jag har full tilltro till att de anklagelser som han står inför kommer att avfärdas av domstolen,” säger Melker Schörling, Hexagons ordförande.

Gun Nilsson, Hexagons vice ordförande, tillsammans med styrelsen instämmer med Melker Schörlings uttryckta förtroende för Ola Rollén.

”Det är för oss självklart att Ola kommer att fortsätta som VD och koncernchef under denna period med styrelsens fulla stöd. Det sätt på vilket han har hanterat detta frustrerande händelseförlopp, med samtidigt fullt fokus på Hexagon, visar hur starkt hans ledarskap är,” säger Gun Nilsson, vice ordförande i Hexagon.

Ola Rolléns advokater, Christian B Hjort och Erik Keiserud, har gjort följande uttalande:

“Vi är besvikna över dagens beslut. Vi anser att anklagelserna mot Ola Rollén är baserade på en felaktig tolkning av vilka regler som är tillämpbara i detta fall. Vi är således övertygade om att domstolen kommer att frikänna honom.”

”Jag kommer att fortsätta leda Hexagon med full kraft så länge styrelsen och aktieägarna vill att jag stannar. Som processen ser ut idag, kommer mina advokater att sköta hanteringen av rättsfallet, så att jag även fortsättningsvis kan fokusera helhjärtat på min roll som VD och koncernchef,” säger Ola Rollén.

Webcast och telefonkonferens

De faktaunderlag och slutsatser som lett fram till styrelsens enhälliga stöd för Ola Rollén kommer att presenteras vid en webcast och telefonkonferens i morgon den 16 mars kl 10:00 CET (på engelska). Ola Rollén, Gun Nilsson, Christian B Hjort (Ola Rolléns advokat), Hans Strandberg och Olle Kullinger (advokater anlitade av Hexagons styrelse) samt Knut Bergö (Norges ledande expert inom insiderhandel), kommer att besvara frågor.

När: Torsdag 16 mars kl 10:00 CET

Deltagande: För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46(0)8 5065 3937 (SWE), +44(0)20 3427 1901 (UK) eller +1646 254 3361 (US) eller besök hexagon.com för att lyssna på webcasten

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 20:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon