Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 815,7 MEUR (743,4). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 3 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 13 procent till 197,8 MEUR (174,4)
  • Resultatet före skatt uppgick till 192,0 MEUR (165,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 155,5 MEUR (132,6)
  • Resultatet per aktie ökade med 16 procent till 0,43 EUR (0,37)
  • Det operativa kassaflödet ökade med 48 procent till 193,3 MEUR (130,6)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,43 EUR (0,35) per aktie, en ökning med 23 procent

Bokslutskommunikén presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon