Hexagon stärker sin sensorportfölj med radarteknik

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, har ingått ett avtal om att förvärva GeoRadar-divisionen från det italienska bolaget Ingegneria dei Sistemi S.p.A (”IDS”). IDS är ett privatägt bolag och har kärnkompetens inom lösningar med radarteknik och servar en mängd olika branscher.  

IDS division GeoRadar har sitt säte i närheten av Pisa, Italien, och har cirka 60 anställda. Divisionen tillhandahåller innovativa radarlösningar för övervakning av olika strukturer, såväl ovan som under jord, till gruvindustrin och geospatiala branscher.

GeoRadars lösningar gör det möjligt för ingenjörer att i realtid fjärrövervaka jordens rörelser och vibrationer såsom gruvväggar, jordskred och glaciärer samt diverse infrastrukturer som broar, byggnader och dammar. GeoRadars underjordiska lösningar ger ingenjörer dimensionsinformation som till exempel storlek och placering av nedgrävda rör men även information om hälsotillståndet för vägar och järnvägsräls genom detektering av underjordiska sprickor och håligheter.

"GeoRadars lösningar är ett utmärkt komplement till våra lösningar inom datainsamling och stärker Hexagons portfölj över en mängd olika områden som lantmäteri, bygg- och gruvindustrin. Genom att kombinera GeoRadars teknologier med vår teknologiportfölj för mobil datainsamling, breddar vi dessutom vårt erbjudande av lösningar för hantering och underhåll av tillgångar inom områden som till exempelel, vatten, väg och järnväg”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon.  

Slutförande av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor. Förvärvet väntas slutföras under andra kvartalet 2016. IDS GeoRadars omsättning uppgick till cirka 18 MEUR 2015.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon