Melker Schörling lämnar sin post som styrelseordförande i Hexagon vid årsstämman 2017

På grund av hälsoskäl avser Melker Schörling att lämna sin post som styrelseordförande i Hexagon AB vid årsstämman 2017. Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelseordförande på sedvanligt vis i samband med att kallelse till årsstämman 2017 sker.

För ytterligare information vänligen se pressmeddelande från Melker Schörling AB.

För mer information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27,
ir@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon