Ola Rollén utreds av norska myndigheter för insiderhandel som inte relaterar till Hexagon

Hexagons VD och koncernchef, Ola Rollén, är för nuvarande under utredning för insiderhandel kopplat till privata investeringar som inte relaterar till Hexagon. De närmare omständigheterna framgår av morgonens pressmeddelande från Christian B. Hjort och Erik Keiserud, Ola Rolléns advokater, som anför ”Etter vårt syn er siktelsen basert på en feilaktig forståelse av de faktiske og rettslige forhold i saken.” (se fullständigt uttalande nedan).

”Jag har tagit del av uttalandet från Christian B. Hjort och Erik Keiserud, Ola Rolléns advokater, och jag har fullt förtroende för Ola Rollén. Under sexton år av gott samarbete har jag aldrig haft någon anledning att tvivla på hans omdöme” säger Melker Schörling, styrelseordförande i Hexagon.

Nedan följer det pressmeddelande som har publicerats av Ola Rolléns advokater Christian B. Hjort och Erik Keiserud.

Pressemelding - Oslo, 31. oktober 2016

Som Ola Rolléns norske advokater kan vi meddele følgende:

Det norske etterforsknings- og påtaleorganet Økokrim har sikted («charged») Ola Rollén for innsidehandel i forbindelse med en investering i oktober i fjor i det norske foretaket Next Biometrics ASA.

Ola Rollén ble i anledning siktelsen lørdag 29. oktober 2016 varetektsfengslet («hektad») for en uke etter beslutning av Oslo tingrett. Varetektsfengslingen er begrunnet i Økokrims behov for bevissikring.

Ola Rollén bestrider på det sterkeste de anklager som fremgår av siktelsen. Han erkjenner ingen straffeskyld.

Etter vårt syn er siktelsen basert på en feilaktig forståelse av de faktiske og rettslige forhold i saken.

Det aktuelle kjøp av 284 341 aksjer i Next Biometrics ble foretatt på vegne av det private equity fondet Greenbridge Partners, som den gang var under etablering, i anledning fondets ønske om en langsiktig investering i Next. Aksjene ble kjøpt på vanlig måte i markedet, og det forelå intet misbruk av innsideopplysninger i forbindelse med kjøpet av aksjene.

Ola Rollén håper etterforskningen vil bekrefte de faktiske forhold så raskt som mulig. Han vil samarbeide med Økokrim for å sikre at alle relevante forhold blir belyst. Han ønsker ikke å kommentere saken nærmere før Økokrim har kommet videre i sin etterforskning.

Han beklager sterkt den skade som siktelsen og etterforskningen innebærer for Hexagon, Greenbridge Partners og ham selv.

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Erik Keiserud, mobil +47 95170947, e-mail ek@hjort.no,
eller advokat Christian B. Hjort, mobil +47 91633626, e-mail cbh@hjort.no

För mer information kontakta:
Johnny Andersson, Advokat med uppdrag som chefsjurist för Hexagon AB, +46 8 601 26 27
Robert Belkic, Chief Financial Officer and Executive Vice President, Hexagon AB, +46 8 601 26 35
Mattias Stenberg, Chief Strategy Officer, Hexagon AB, +44 20 7068 6565
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27,
ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 08.15 lokal tid.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon