Hexagon förvärvar Multivista och stärker sin portfölj av lösningar för byggsektorn

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag förvärvet av Multivista, en ledande leverantör av visuella och molnbaserade dokumentationslösningar för byggsektorn. Visuell dokumentation genom fotografi och video, möjliggör transparens i byggprocessen genom hela livscykeln. 

Multivista grundades 2003 och tillhandahåller teknologier och service för dokumentation av olika typer av byggprojekt. Utvecklingen av byggprojektet dokumenteras digitalt genom fotografi- och videoservice och delas sedan via den molnbaserade plattformen. Bilder indexeras och länkas till arkitektritningar och händelser under byggnadsprocessen, till exempel inspektioner, och kan ses i realtid eller i efterhand. Lösningen gör det möjligt att i realtid kunna övervaka byggarbetsplatsen, verifiera utvecklingen och kvaliteten av arbetet samt jämföra verkligheten med modellen. Lokalisering av el- och avloppssystem som är gömda i väggar, golv och tak kan även underlättas med hjälp av plattformen.

"Multivista ökar transparensen av byggprojekt vilket är en nyckelfaktor för att möjliggöra effektiva och snabba beslut vilket i sin tur resulterar i tids- och kostnadsbesparingar i en bransch som de senaste 50 åren minskat sin produktivitet. Förvärvet stärker Hexagons expertis inom byggbranschen samtidigt som Hexagon avser utöka Multivistas portfölj med produkter för att fånga verkligheten i 3D. Dessutom kommer det vara möjligt att integrera mobila lösningar, positioneringsteknologier samt autonoma teknologier i byggprocessen vilket är en del av Hexagons strategi för lösningar inom projektledning för byggindustrin”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef, Hexagon.

Multivistas affärsstruktur består av franchiseverksamheter i Nordamerika och Europa med huvuddelen av verksamheten i USA och Kanada. Huvudkontoren ligger i Vancouver, British Columbia, Kanada och Phoenix, Arizona, USA. Multivistas lösningar ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen, fastställer ansvar, reducerar risk och förbättrar kostnadskontrollen.  

Multivista konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper. 

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon