Hexagon demonstrerar geospatiala företagslösningar på ISPRS 2016

8 augusti 2016

Andra kvartalet 2016

- Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 795,8 MEUR (780,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 3 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 187,1 MEUR (177,3)

- Resultatet före skatt uppgick till 182,2 MEUR (170,3)

- Resultatet efter skatt uppgick till 147,6 MEUR (136,2)

- Resultatet per aktie ökade med 11 procent till 0,41 EUR (0,37)

- Det operativa kassaflödet ökade med 41 procent till 108,4 MEUR (77,0)

För ytterligare information kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972,media@hexagon.com


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,000 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.2bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon