HEXAGON DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

Tredje kvartalet 2016

- Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 779,7 MEUR (742,3). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 2 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 7 procent till 179,8 MEUR (167,8)

- Resultatet före skatt uppgick till 174,2 MEUR (161,7)

- Periodens resultat uppgick till 141,1 MEUR (129,4)

- Resultatet per aktie ökade med 8 procent till 0,39 EUR (0,36)

För mer information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27,
ir@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon