Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Första kvartalet 2016

Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 724,2 MEUR (705,1). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 2 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 7 procent till 160,5 MEUR (149,8)

Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 155,3 MEUR (142,2)

Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 125,8 MEUR (113,8)

- Resultatet per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 13 procent till 0,35 EUR (0,31)

- Det operativa kassaflödet ökade med 55 procent till 101,1 MEUR (65,1)

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon