DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

Andra kvartalet 2016

-          Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 795,8 MEUR (780,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 3 procent

-          Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 187,1 MEUR (177,3)

-          Resultatet före skatt uppgick till 182,2 MEUR (170,3)

-          Resultatet efter skatt uppgick till 147,6 MEUR (136,2)

-          Resultatet per aktie ökade med 11 procent till 0,41 EUR (0,37)

-          Det operativa kassaflödet ökade med 41 procent till 108,4 MEUR (77,0)

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon