Inbjudan till presentation av Hexagons bokslutskommuniké den 5 februari

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2015 fredagen den 5 februari kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida www.hexagon.com. För deltagande vänligen ring +46 8 506 539 36, +44 203 427 1918, +41 445 807 216 eller +1 877 280 1254.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon