Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 8 augusti

21 juli 2016

Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2016 måndagen den 8 augusti kl 13:00. Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida www.hexagon.com. För deltagande vänligen ring +46(0)8 5033 6538, +44(0)20 3427 1919, +41(0)22 567 5432 eller +1212 444 0896.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon