Hexagon förvärvar SigmaSpace Corporation, ett ledande företag inom insamling av 3D-geodata

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag förvärvet av SigmaSpace Corporation, en leverantör av nästa generations teknik som används för att snabbt leverera högkvalitativa 3D-kartor över jorden.

Idag har noggranna och georefererade 3D-visualiseringar av verkliga situationer blivit en absolut nödvändighet inom allt från stadsplanering och räddningstjänst till flygsäkerhet och katastrofinsatser. SigmaSpace har genom sin teknik gjort det möjligt för privata och offentliga kunder, som till exempel NASA och det amerikanska försvarsdepartementet, att agera på det växande behovet av denna typ av data.

Med cirka 110 anställda och huvudkontor i närheten av Washington DC, erbjuder SigmaSpace en unik teknik, Single Photon LiDAR (SPL), som möjliggör datainsamling i 3D i mycket högre hastighet och upplösning än konventionella system. Denna teknik fungerar i förhållanden både under dag och natt och kan tränga igenom porös miljö såsom vegetation, trädkronor, markdimma och moln. Dessa funktioner gör SigmaSpace till ett bra val för ett brett spektrum av industriapplikationer och en passande kandidat för Geological Surveys amerikanska program 3DEP, som är avsedd att skapa en omfattande 3D-kartläggning över USA.

"Funktionerna som erbjuds av SigmaSpace är ett utmärkt komplement till våra nuvarande teknologier. Till exempel kommer de bidra positivt till vårt Imagery Program, som genom flygburna sensorer skapar kvalitativ geospatial information tillgänglig i molnet. Dessutom är behovet av fotorealistiska 3D-visualiseringar av världen här för att stanna, särskilt i en framtid med autonoma fordon", säger Ola Rollén, VD Hexagon.

SigmaSpace bidrar nu positivt till Hexagons resultat. Företagets omsättning under 2015 uppgick till cirka 25 MUSD.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon