Hexagon förvärvar SCCS, en ledande leverantör av Leica Geosystems mätutrustning i Storbritannien

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag förvärvet av Paul MacArthur Limited (”SCCS”) - en av Storbritanniens ledande leverantörer av mätutrustning till infrastrukturmarknaden. SCCS har varit distributör till Leica Geosystems i över 20 år.

SCCS tillhandahåller lösningar inom lantmäteri över hela Storbritannien med uthyrning, försäljning och service. Genom sina starka kundrelationer, servicekapacitet och affärsprocesser, är SCCS en pålitlig och uppskattad partner och arbetar med några av Storbritanniens största aktörer inom sektorn för att leverera komplexa och utmanande infrastrukturprojekt.

Då Storbritannien fortsätter att investera i stora infrastrukturprojekt med striktare processer relaterade till Building Information Modelling (BIM) blir samarbetet mellan bygg- och mjukvarusektorn allt viktigare. SCCSs lokala marknadskännedom och starka kundrelationer i kombination med Hexagons digitala teknik kommer att stärka användandet av Hexagons lösningar inom detta område.

"Genom att addera SCCS till vårt försäljningsnätverk kan vi bättre utnyttja de växande möjligheterna i Storbritannien samt erbjuda SCCSs kunder ny teknik från Hexagons omfattande portfölj. Förvärvet för oss närmare våra kunder i regionen men ger oss också en mängd kunskap och expertis inom uthyrning av utrustning vilket möjliggör att vi bättre kan tillmötesgå våra globala kunders behov”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon.

SCCS konsolideras från och med idag. Exklusive koncernintern försäljning uppgick bolagets omsättning till cirka 12 miljoner euro för 2015.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon