Hexagon förvärvar NESTIX Oy, en ledande leverantör av mjukvara för att optimera ståltillverkning

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag förvärvet av NESTIX Oy, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för att styra och optimera ståltillverkning. Bolaget utvecklar lösningar för produktionskontroll vid tillverkning av rör och andra strukturer som används i tung byggindustri (t.ex. skyskrapor, stora dammar, fartyg och offshore-anläggningar).

NESTIX, baserat i Oulu Finland, grundades 1982 och tillgodoser kunders behov inom stora stålservicecenter, skeppsvarv, offshore-varv, rörtillverkning, verkstadsindustrin och byggbranschen. Bolagets mjukvaruportfölj används för att styra tillverkning och montering i syfte att förbättra produktionen, optimera maskin- och personalstyrkan, minimera materialspill och samtidigt förbättra kvaliteten på de tillverkade delarna.

NESTIX har direktförsäljning i Norden, ett starkt partnernätverk och kunnig och erfaren personal inom tillverkning och produktion. Med över 500 kunder i 40 länder och mer än 8 000 professionella användare dagligen, produceras tiotals miljoner delar varje år med hjälp av NESTIX programvara.

"NESTIX teknik är redan en viktig del i vårt erbjudande inom Intergraph Smart ™ Yard, som säljs via applikationsområdet Process, Power & Marine (PP&M). Förvärvet möjliggör integration av NESTIX-applikationer med PP&Ms produktportfölj vilket stärker vår position på marknaden för industriell tillverkning. Samtidigt kan vi erbjuda kunderna en mer heltäckande lösning för styrning av rör- och ståltillverkning”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef, Hexagon.

NESTIX Oy konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon