Hexagon förvärvar FTI, ett ledande företag inom industriell mjukvara

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet i geospatiala och industriell företagsapplikationer, tillkännagav idag förvärvet av Forming Technology Inc. (FTI), en mjukvaruleverantör inom tillverkningsindustrin. FTIs mjukvara används för att effektivisera tillverkningsprocessen av plåtkomponenter genom att reducera både tillverkningstiden och materialkostnaderna.

Plåt används i en mängd olika produktområden, bland annat till bilkarosser, flygplan och elektronik. Att kunna tillverka plåtkomponenter i hög hastighet och kostnadseffektivt är väsentligt för att anta industrins utmaningar om att öka produktiviteten. 

FTI är baserat i Burlington, Kanada, och förser tillverkare av originalutrustning (OEMs) och leverantörer inom bil-, flyg-, elektronik- och vitvaruindustrin med mjukvarulösningar för design, simulering och projektkontroll. FTIs ledande teknikportfölj, ingenjörstjänster och mångåriga expertis inom plåtindustrin hjälper kunderna att validera konstruktioner innan de går i produktion och kan därmed signifikant minska arbets- och materialkostnader.

"Möjligheten att återkoppla direkt i produktionsprocessen för att förbättra kvalitet och produktivitet är en väsentlig del av vår lösningsorienterade strategi. FTIs teknik och expertis inom applikationer för plåtindustrin adderar stort värde till våra lösningar och gör det möjligt för oss att integrera kvalitetskontroll redan från början av produktens livscykel", säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon.

FTI konsolideras från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon