Hexagon förvärvar AICON 3D Systems, en ledande leverantör av optisk tredimensionell mätteknik

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknik som driver produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella applikationer, tillkännagav idag förvärvet av AICON 3D Systems. Bolaget är en ledande leverantör av portabla, optiska 3D-mätinstrument som används i tillverkningsindustrin.

AICON 3D Systems, baserat i Braunschweig Tyskland, har tillgodosett kunders behov av mätteknik i över 25 år. Kunderna återfinns inom bland annat bil-, flyg- och varvsindustrin samt inom förnybar energi och mekanik. Dess teknikportfölj omfattar portabla koordinatmätmaskiner för universella applikationer och specialiserade optiska 3D-mätinstrument som möjliggör effektiv kvalitetskontroll med hög precision i tillverkningsprocessen.

AICON har över 140 anställda och en stark närvaro i Tyskland. De har dotterbolag i Kina, Korea, Japan och USA och ett nätverk av återförsäljare över hela världen.

"AICON är ett välkänt varumärke med stark teknisk kärnkompetens inom sina utvecklingsteam och en produktportfölj som passar väl in i Hexagons strategi. Vi ser också möjligheter för AICON att ytterligare expandera internationellt med hjälp av Hexagons globala närvaro”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon.

AICONs verkställande direktörer Carl-Thomas Schneider och Werner Bösemann, kommenterar:
“Genom att bli en del av Hexagon får vi stora möjligheter att erbjuda våra förstklassiga AICON-scannrar till en bred kundbas över hela världen.”

AICON konsolideras från och med april. Bolaget omsatte cirka 19 MEUR under 2015.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon