Bokslutskommuniké januari - december 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 743,4 MEUR (631,7). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 9 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 28 procent till 174,4 MEUR (136,7)
  • Resultatet före skatt uppgick till 165,8 MEUR (129,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 132,6 MEUR (104,9)
  • Resultatet per aktie ökade med 28 procent till 0,37 EUR (0,29)
  • Det operativa kassaflödet ökade med 55 procent till 131,2 MEUR (84,5)
  • Hexagons styrelse föreslår en ökning av utdelningen med 13 procent till  0,35 EUR per aktie (0,31)

Bokslutskommunikén för 2014 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktioner på Hexagons hemsida.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon