Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 742,3 MEUR (648,6).
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 6 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 19 procent till 167,8 MEUR (140,7)
  • Resultatet före skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 161,7 MEUR (132,0)
  • Resultatet efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 129,4 MEUR (105,7)
  • Resultatet per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär, ökade med 24 procent till 0,36 EUR (0,29)
  • Det operativa kassaflödet ökade med 89 procent till 138,3 MEUR (73,1)

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2015 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon