Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Första kvartalet 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 705,1 MEUR (594,8)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 21 procent till 149,8 MEUR (123,4)
  • Resultatet före skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 142,2 MEUR (115,2)
  • Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 113,8 MEUR (92,2)
  • Resultat per aktie, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 19 procent till 0,31 EUR (0,26)
  • Det operativa kassaflödet ökade med 40 procent till 65,1 MEUR (46,5)

Delårsrapporten för det första kvartalet 2015 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon