Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 780,7 MEUR (635,6)
  • Till fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 177,3 MEUR (139,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 170,3 MEUR (131,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 136,2 MEUR (105,1)
  • Resultat per aktie ökade med 28 procent till 0,37 EUR (0,29)

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2015 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon