Förändring av antalet aktier och röster

1 juni 2015

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under maj 2015 har ökat med totalt 450 132 aktier av serie B och 450 132 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 29 maj 2015 finns sammanlagt 359 981 862 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 231 862 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 29 maj uppgår till 501 731 862.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon