Inbjudan till presentation av Hexagons bokslutskommuniké den 6 februari

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2014 fredagen den 6 februari kl 08:00.

Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 503 365 38, +44 203 427 1905, +41 435 478 000 eller +1 877 280 2342.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida (www.hexagon.com) där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon