Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 27 oktober

Hexagon publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2015 tisdagen den 27 oktober vid 08:00 CET.

Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 10:00 CET.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 506 539 36, +44 203 427 1915, +41 435 478 000 eller +1 877 280 12 54.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida (www.hexagon.com) där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon