Hexagon utser nya medlemmar av koncernledningen och genomför organisationsförändringar

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologi för geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer, tillkännager idag följande organisatoriska förändringar, som träder i kraft omedelbart.

  • Innovation Hub – Hexagon kommer att förstärka och utöka sin koncerngemensamma forskning och utveckling genom att etablera en enhet under namnet Innovation Hub.  Syftet är att stödja Hexagons lösningscentrerade strategi. Enheten kommer att stödja den forskning och utveckling av hård- och mjukvara som i dagsläget sker inom koncernen och har även som målsättning att förbättra interoperabilitet och utveckla koncerngemensamma applikationer och teknikplattformar. Claudio Simão, chef för Hexagon Solutions, har blivit utsedd till ny medlem av koncernledningen i rollen som Chief Innovation Officer (CINO) för att leda detta initiativ.

  • Hexagon Technology Center (HTC) – Bo Pettersson kommer i och med sin pensionering att lämna sin roll som Chief Technology Officer (CTO) för HTC, en position som han har haft sedan 2001. Han kommer fortsatt att vara en viktig resurs för Hexagon och arbeta med ett antal projekt på deltid. Knut Siercks, som har varit verkställande chef för HTC under de senaste sex åren, har blivit utsedd till ny CTO. HTC kommer framöver att vara verksamt under namnet Technology Centre och vara en del av den nyligen etablerade Innovation Hub.

  • Marknadsföring – För att förstärka och koordinera Hexagons arbete med marknadsföring har Kristin Christensen, för närvarande Vice President för Corporate Communications, blivit utsedd till ny medlem av koncernledningen i rollen som Chief Marketing Officer. Christensen kommer att leda arbetet med koncernens strategiska marknadsföring med målsättning att stödja koncerngemensamma mål.

  • Human Resources (HR) – Ed Porter, som har varit HR-chef för Intergraph i mer än tio år, blivit utsedd till ny medlem av koncernledningen i rollen som Chief Human Resources Officer (CHRO).  Porter kommer att leda det centrala HR-arbetet inom koncernen och arbeta med att ta fram HR-strategier som stödjer hela koncernen.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon