Hexagon avser genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram och Hexagons VD Ola Rollén förbinder sig till nya långsiktiga investeringar i Hexagon

Hexagons innevarande teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner lanserades 2011 och förfaller per december 2015. För att säkra och förstärka nyckelmedarbetares incitament att ytterligare utveckla företagets värde avser Hexagons styrelse i samband med kallelsen till den ordinarie årsstämman föreslå ett beslut om införande av ett nytt teckningsoptionsprogram. Avsikten är att programmet skall löpa i fem år. Ytterligare information kommer att publiceras i samband med kallelsen i april 2015.

Kommentar från Ola Rollén:

”Jag har en stark tro på Hexagons framtid. Under de senaste 15 åren har bolaget bevisat sin förmåga att kombinera organisk tillväxt med förvärv och samtidigt öka marginalerna. Jag är övertygad om att de kommande åren kommer att bli minst lika spännande och jag vill vara med på den resan. Min önskan är att vara kvar som VD i Hexagon under ytterligare många år framöver.”

”Vidare är det min övertygelse att det är av stor vikt att ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon får möjligheten att investera sida vid sida med våra aktieägare i Hexagons framtid för att sammanföra sina personliga målsättningar med företagets. För att visa mitt eget engagemang för Hexagons framtid har jag åtagit mig att teckna upp till två miljoner teckningsoptioner i ett nytt program. Detta ger mig rätten att konvertera teckningsoptionerna till upp till två miljoner aktier.”

”På ett personligt plan har jag beslutat mig för att starta ett eget holdingbolag öppet för medinvesterare. Genom åren har jag kommit i kontakt med ett antal investeringsalternativ inom det högteknologiska området, utanför ramen för Hexagons verksamhet, och holdingbolaget ger mig möjlighet att realisera dem. Jag kommer att vara huvudägare i denna verksamhet men jag kommer inte ha någon operativ roll som kan komma att påverka min roll som VD och koncernchef för Hexagon. Istället kommer jag att rekrytera en extern ledningsgrupp för att leda verksamheten. Det gläder mig att Melker Schörling stöttar mig och samtidigt kommer att investera i denna satsning.”

”För att finansiera dessa investeringar har jag sålt en miljon utav mina två miljoner Hexagon-aktier samt löst in mina 300 000 teckningsoptioner.”

Kommentar från Hexagons styrelseordförande Melker Schörling:

”Jag noterar med stor tillfredsställelse att Ola Rollén bestämt sig för att fortsatt stå i spetsen för Hexagons framgångsrika expansion under ytterligare många år framöver. Jag är också glad över att jag ges möjligheten att stödja honom som investerare i hans nya bolag. Min avsikt är att en sådan satsning ska ske inom ramen för Melker Schörling AB.” 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon