Hexagon tillkännager ny segmentsrapportering

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer, tillkännager idag en ny segmentsstruktur. Från och med Kv1 2015 kommer Hexagon att ersätta de nuvarande segmenten Measurement Technologies och Övrig verksamhet med Geospatial Enterprise Solutions och Industrial Enterprise Solutions.

Den nya strukturen är ett resultat av avyttringen av Övrig verksamhet och kommer dessutom att förbättra kopplingen mellan Hexagons finansiella rapportering och operationella strategi.

Segmentet Geospatial Enterprise Solutions (GES) består av verksamheter som erbjuder lösningar för att samla in och bearbeta geospatiala data och positioneringsinformation. Dessa är Leica Geosystems, Intergraph SG&I, Hexagon Geospatial, Hexagon Mining and Hexagon Positioning. Lösningar inom detta segment använder GIS (Geografiska Informationssystem) och karteringsmjukvara, samt hårdvara såsom laserinstrument, GNSS och luftburna kameror, för att skapa beslutsunderlag och agera med stöd av georefererade data.

Segmentet Industrial Enterprise Solutions (IES) består av de tillverknings- och industriorienterade verksamheterna Hexagon Metrology och Intergraph PP&M. Lösningar inom detta segmentet optimerar processer och förbättrar produktivitet i produktionsanläggningar och skapar information som är avgörande för planering, byggande och drift av fabriker och andra industriella anläggningar. Lösningarna bygger på mjukvara för CAD (Computer Aided Design) och CAM (Computer Aided Manufacturing) samt mätsystem som innehåller det senaste inom laser- och sensorteknologi för snabba och noggranna mätningar.

Varje segment har sin egen mix av hårdvara, mjukvara och tjänster men har ett gemensamt mål: att leverera värdefull information och bygga broar mellan öar av information i organisationer och distributionskedjor.

I syfte att behålla regelbundenhet i den finansiella rapporteringen kommer Hexagon att fortsätta att redovisa utvecklingen för det tidigare segmentet, Measurement Technologies, under 2015. Proforma räkenskaper för de nya segmenten för perioden 2011 till 2014 finns tillgängliga under finansiell data på investor relations-delen av Hexagons hemsida samt i Hexagons investerarpresentation.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon