Hexagon expanderar inom industriell mjukvara genom förvärvet av Q-DAS

Hexagon AB, en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer, tillkännager idag förvärvet av Q-DAS, ett internationellt mjukvaruföretag inom lösningar för statistisk processkontroll för tillverkningsindustrin.

Mjukvarulösningar har blivit en viktig del i arbetet med att optimera en tillverkningsprocess. Hexagon har som strategi att stärka sin mjukvaruportfölj och förvärvet av Q-DAS ger Hexagon bättre möjlighet att tillgodose en fabriks behov av datahantering. Hexagons mjukvarulösningar kommer nu kunna att användas för att observera och utvärdera en process i realtid, vilket gör det möjligt att kontrollera och hantera de variationer som ofrånkomligen uppstår i processen på grund av påverkan från människor, material och metoder. Detta hjälper kunder att undvika kostsamma misstag, att följa global industristandard och därigenom uppnå högre effektivitet och kvalitet.

Q-DAS är baserat i Tyskland, och har kontor och distributionspartners runtom i världen. Q-DAS mjukvaruportfölj är redan kompatibel med lösningar från Hexagon och andra branschaktörer. Mjukvaruportföljen används inom tillverkningsindustrier där höga produktionsvolymer och krav på dimensionell kvalitet leder till ett behov av statistisk analys, som inom fordonsindustrin där Q-DAS är de-facto standard. Hexagon och Q-DAS avser att behålla Q-DAS position i förhållande till dess tekniska partners, och avser hålla mjukvaruplattformen öppen för de otaliga systemleverantörer den i dagsläget stödjer.

Q-DAS mjukvaruportfölj kommer att stärka Hexagons MMS-lösning (Metrology Management System) vilken ger möjlighet till planering och enkel hantering av all mätdata från alla möjliga källor och leverantörer. Genom att tillämpa statistiska metoder kommer mätningars precision och tillförlitlighet att förbättras. Dessutom kommer det bli möjligt att automatisera analysen av mätresultatet, vilket gör det möjligt att använda kvalitetsdata som beslutsunderlag under hela produktionsprocessen.

“Förvärvet av Q-DAS kommer innebära många fördelar för Hexagon”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. ”Värdet av vår MMS-lösning kommer att öka. Det ger även upphov till tillväxtmöjligheter genom att vi kan öka marknadspenetrationen av Q-DAS lösningar genom vår globala närvaro och vårt kundnätverk.”

Q-DAS kommer att konsolideras när sedvanliga regulatoriska godkännanden har erhållits. Q-DAS kommer att bidra positivt till Hexagons resultat och bolagets nettoomsättning uppgick till cirka 15 MEUR under 2014.   

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon