Hexagon förvärvar EcoSys, en ledande leverantör av mjukvara för projekthantering

Hexagon AB - en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer – har idag ingått avtal om förvärv av EcoSys Management LCC. EcoSys är en industriledande leverantör av mjukvara för planering och projekthantering.

Kapitalintensiva industrier som exempelvis olja, gas och bygg efterfrågar bättre stöd för att förbättra såväl byggnationen som driften av anläggningar. För att förbättra avkastningen på sina investeringar måste ingenjörsföretag och anläggningsägare kunna hantera de risker som kan uppstå under ett projekts gång som till exempel förseningar och budgetöverskridanden.

EcoSys tillhandahåller mjukvara som främjar effektivare planering och kostnadsstyrning för över 250 kunder världen över. Huvudkontoret ligger i Broomfield, Colorado, USA. Därutöver finns kontor i New York, Houston, London och Sydney.

EcoSys EPC (Enterprise, Planning and Controls) är på väg att bli en mjukvarustandard inom projekthantering. Systemet har hög tillgänglighet och användarvänlighet via en webbaserad plattform. Det är ett verktyg som förenklar för kunderna att på bästa sätt genomföra planering, hantering och kostnadseffektiv styrning i syfte att nå bästa resultat under projektets hela utveckling. Dessutom kommer integrationen av projektplanering (4D) och kostnadshantering (5D) med Intergraph PP&Ms 3D-design stärka Hexagons erbjudande inom BIM (Building Information Modelling).

"EcoSys är ett starkt varumärke med en kunnig och erfaren ledningsgrupp och deras produkt EcoSys EPC passar väl in strategiskt i vår produktportfölj", säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. "Vi ser också möjligheter till internationell expansion av EcoSys mjukvara genom Hexagons globala räckvidd."

EcoSys kommer att konsolideras när sedvanliga myndighetsgodkännanden har mottagits. Förvärvet kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från och med konsolidering. EcoSys uppvisade stark tillväxt under 2014 då nettoomsättningen uppgick till cirka 29 miljoner US dollar.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon