Summering från Hexagons kapitalmarknadsdag

Hexagon som är en ledande global leverantör av informationsteknik inom geospatiala och industriella applikationer, håller en kapitalmarknadsdag i London i dag den 4 december 2015. VD och koncernchef Ola Rollén kommer kommentera den operationella utvecklingen och meddela att den finansiella planen ligger fast. Dessutom ges en uppdatering av marknadsförutsättningarna för det kommande kvartalet där den redovisade tillväxten väntas uppgå till 6-9 procent.

Finansiell plan

Hexagons finansiella plan som lanserades 2011, sträcker sig fram till 2016 och uppdaterades senast under kapitalmarknadsdagen 2014. Försäljningsmålet om 3,5 mdr euro och en rörelsemarginal om 25 procent kvarstår och skall nås genom en kombination av organisk tillväxt med nya applikationer och förvärv med inriktning på mjukvara.

”Frågan är inte om utan när vi kommer att nå målen. Möjligheten finns att vi kommer dit under 2016. Men utvecklingen slutar inte 2016 och det momentum Hexagon byggt upp kommer lyfta företaget över de finansiella målen. Vi har en långsiktig strategi som bygger på tillväxt från innovativa och högteknologiska lösningar vilket är en av anledningarna till att vi haft högre organisk tillväxt än den underliggande marknaden. Vår finansiella ställning är stark vilket även möjliggör fortsatt expansion genom förvärv för att stärka vår mjukvaruportfölj”, säger Ola Rollén VD och koncernchef Hexagon. 

I takt med den fortsatta övergången till en affärsmodell med högre andel mjukvara och helhetslösningar, har kostnadsstrukturen avsevärt förbättrats. Denna övergång har också inneburit att Hexagons intäkter i allt större utsträckning kommer från prenumerationsbaserade kontrakt vilket har ökat stabiliteten i affären.  

Uppdatering fjärde kvartalet

Den redovisade tillväxten för det fjärde kvartalet väntas uppgå till 6-9 procent. Den underliggande trenden med stigande rörelsemarginaler väntas fortgå också i det fjärde kvartalet.

Uppdatering från Hexagons divisioner

Under kapitalmarknadsdagen kommer ledande befattningshavare från Hexagons divisioner hålla presentationer om vad som händer i verksamheterna och ge en inblick i produktutvecklingen.

Geospatial Enterprise Solutions presenterar hur de med hjälp av sin unika sensorportfölj skapar en virtuell värld och framtidens kartor, vilken effekt det kommer få både för de professionella användarna och för konsumentmarknaden samt hur det skapar nya möjligheter för Hexagon. De kommer även berätta om hur Hexagon utvecklar innovativa lösningar som ökar produktiviteten och kvaliteten för kunderna när vi går mot en allt mer automatiserad värld som kräver högre noggrannhet och precision. 

Industrial Enterprise Solutions berättar om framtidens tillverkande fabriker som i allt högre utsträckning kommer vara automatiserade och vikten av informationskoppling i hela processen då information är avgörande för produktiviteten. De kommer även presentera hur molnlösningar ökar effektiviteten hos kunderna och hur det skapar möjligheter för Hexagon att utvecklas inom Byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Följ Hexagons kapitalmarknadsdag live här. Presentationen kommer även finnas tillgänglig att lyssna på i efterhand på hexagon.com efter dagens slut.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon