Följ Hexagons kapitalmarknadsdag på webben

Hexagon håller en kapitalmarknadsdag i London den 4 december 2015. Kapitalmarknadsdagen kommer att webbsändas och går att följa på hexagon.com med start klockan 10.00 CET (09.00 UKT).

VD och koncernchef Ola Rollén kommer att ge en uppdatering av bolagets tillväxtmöjligheter, strategi och finansiella mål. Ledande befattningshavare från divisionsenheterna kommer att håller presentationer om vad som är på gång i verksamheterna och ge en inblick i produktutvecklingen.

Presentationsmaterialet kommer finnas tillgängligt på hexagon.com där det även går att lyssna på presentationen i efterhand.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin
Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB,
+1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon