Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under mars 2015 har ökat med totalt 2 067 517 aktier av serie B och 2 067 517 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 31 mars 2015 finns sammanlagt 359 531 730 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 343 781 730 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 mars uppgår till 501 281 730.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon