Förändring av antalet aktier och röster

29 maj 2015

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under maj 2015 har ökat med totalt 450 132 aktier av serie B och 450 132 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 29 maj 2015 finns sammanlagt 359 981 862 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 231 862 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 29 maj uppgår till 501 731 862.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon