Årsredovisning 2014

Hexagons årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.hexagon.com. Tryckt version av årsredovisningen har börjat distribueras till bolagets aktieägare och finns dessutom att beställa från Hexagons huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Hexagons årsstämma den 6 maj klockan 17:00 på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B i Stockholm. Anmälan om deltagande skall ske senast den 29 april.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon