Bokslutskommuniké januari - december 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 631,7 MEUR (629,0). Till fasta växelkurser och i jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 5 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 136,7 MEUR (133,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 129,4 MEUR (122,4)
  • Resultatet efter skatt ökade med 6 procent och uppgick till 104,9 MEUR (99,0)
  • Resultatet per aktie ökade med 4 procent och uppgick till 0,29 EUR (0,28)
  • Hexagons styrelse föreslår en ökning av utdelningen med 11 procent till 0,31 EUR per aktie (0,28)

Bokslutskommunikén för 2013 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon