Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 648,6 MEUR (576,6).
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 8 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 19 procent till 140,7 MEUR (118,4)
  • Resultatet före skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 132,0 MEUR (109,9)
  • Resultatet efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 105,7 MEUR (89,0)
  • Resultatet per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär, ökade med 16 procent till 0,29 EUR (0,25)

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014 presenteras idag kl 16:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som skapar dynamiskt beslutsfattande inom industriella och geospatiala applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag, automatiserar affärsprocesser och förbättrar produktivitet. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon