Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 594,8 MEUR (586,3)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 5 procent för kärnverksamheten, Measurement Technologies (MT)
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade till 123,4 MEUR (121,0)
  • Resultatet före skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 115,2 MEUR (111,6)
  • Resultatet efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 92,2 MEUR (90,4)
  • Resultat per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär, ökade med 4 procent till 0,26 EUR (0,25)

Delårsrapporten för första kvartalet 2014 presenteras idag kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon