Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 635,6 MEUR (635,1)
  • Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettoomsättningen med 6 procent för Measurement Technologies (MT)
  • Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 139,6 MEUR (131,6)
  • Resultatet före skatt uppgick till 131,5 MEUR (122,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 105,1 MEUR (99,5)
  • Resultat per aktie ökade med 4 procent till 0,29 EUR (0,28)

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2014 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon