Hexagon äger och har mottagit accepter och åtaganden att acceptera för aktier motsvarande 51,2 procent av aktierna i Veripos

Hexagon AB offentliggjorde den 20 december 2013 (“Offentliggörandet”) ett ovillkorat kontanterbjudande avseende de utestående aktierna i Veripos Inc. (“Veripos”), som inte redan ägdes av Hexagon Acquisition Ltd. (“Erbjudandet”), ett indirekt helägt dotterbolag till Hexagon AB (Hexagon AB och Hexagon Acquisition Ltd. refereras härefter till som “Hexagon”). Erbjudandehandlingen relaterad till Erbjudandet är daterad 23 december 2013.

Hexagon äger idag 9.092.490 aktier i Veripos, motsvarande 27,4 procent av de utestående aktierna i Veripos. Som kommunicerades i Offentliggörandet, har Hexagon erhållit åtaganden att acceptera Erbjudandet från aktieägare med ytterligare 853.569 aktier, motsvarande 2,6 procent av de utestående aktierna i Veripos. Hexagon har därutöver, per idag, erhållit accepter av Erbjudandet från aktieägare med ytterligare 7.009.706 aktier, motsvarande 21,2 procent av de utestående aktierna i Veripos. Därmed har Hexagon erhållit åtaganden att acceptera och, per idag, accepter, vilka tillsammans med de aktier Hexagon redan äger motsvarar 16.955.765 aktier, motsvarande 51,2 procent av det totala antalet aktier i Veripos.

Anmälningsperioden för Erbjudandet löper ut den 29 januari 2014. Anmälningsperioden kan komma att förlängas ytterligare, dock ej längre än till 7 februari 2014.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon