Hexagon förvärvar Vero Software

21 juli 2014

Hexagon AB - en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi – har ingått avtal om förvärv av Vero Software, ett världsledande företag som tillhandahåller mjukvara för Computer Aided Manufacturing (CAM).

Vero Software är baserat i Storbritannien, och är ett mjukvaruföretag med starka varumärken och goda kundrelationer. Veros mjukvara används i design- och tillverkningsprocesser för att programmera och kontrollera verktygsmaskiner, vilket bidrar till att förbättra effektivitet och kvalitet i produktionsprocesser.

Vero Softwares produktportfölj innehåller kända varumärken som Alphacam, Cabinet Vision, Edgecam, Radan, SURFCAM, VISI och WorkNC. Vero har en omfattande marknadstäckning med kontor i Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Japan, USA, Brasilien, Nederländerna, Kina, Sydkorea, Spanien och Indien och levererar produkter till mer än 45 länder genom helägda dotterbolag och ett nätverk av återförsäljare.

Förvärvet stärker Hexagon mjukvaruerbjudande och ger Hexagon förutsättningar att stänga gapet mellan produktion och mätning/kvalitetskontroll genom att bredda det nyligen utvecklade MMS (mjukvara för mätplanering) till att även omfatta CAM (mjukvara för produktionsplanering).

”Vero Software har en bred portfölj av mjukvarulösningar för tillverkningsindustrin samt kunskapen och resurserna att öka produktiviteten hos våra kunder”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. ”Genom vår globala närvaro kommer de synergier som uppstår från kombinationen av våra teknologier att stödja vår strategi att bidra till att integrera information med processer inom tillverkningsindustrin”.

Vero kommer att konsolideras från och med augusti 2014 (villkorat av regulatoriska godkännanden) och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat. Bolagets nettoomsättning uppgick till cirka 80 MEUR under 2013.   

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon