Hexagon förvärvar iLab

2 juni 2014

Hexagon har ingått avtal om förvärv av iLab Sistemas, en ledande leverantör av planering- och optimeringslösningar inom jordbrukssektorn, med särskilt fokus mot socker- och etanolindustrin. ILab kommer att tillsammans med Arvus och Leica Agriculture utgöra ryggraden i Hexagons Smart Agriculture-lösning.

Med huvudkontor i Ribeirão Preto, Brasilien, stödjer iLabs avancerade mjukvaruapplikationer en lång rad beslutsprocesser. ILabs mjukvara skapar lösningar för att hantera komplexa problem inom jordbrukssektorn. Mjukvaran baseras på iLabs omfattande kunskap om olika metoder och tekniker. Bland de tekniker som används finns linjärprogrammering, operationsanalys, genetiska algoritmer, villkorsprogrammering, neurala nätverk, statistik och andra matematiska metoder. ILabs erbjudande omfattar mjukvaruoptimering för varje steg inom växtodling, från plantering, skörd och logistik, till hantering av fält och andra tillgångar, samt även områden som resursallokering, scenarioanalys, kostnadsprognoser och budgethantering. Detta möjliggör värdeskapande beslutsanalys och även automatisering av processer.

“ILabs etablerade mjukvara för optimering av planering av alla steg för sockerbruk samt dess starka marknadsposition inom sockerrörsindustrin kommer att stödja den fortsatta utvecklingen av Smart Agriculture-lösningen inom Hexagon Solutions”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. ”ILabs erbjudande komplementerar även produktportföljen hos Hexagon-bolagen Leica Geosystems, Sisgraph och Devex inom områden som fleet management, precisionsjordbruk och även när det gäller teknologi för automation och kontrollrum.

ILab konsolideras i Hexagons från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon