Hexagon förvärvar Aibotix - innovativ tillverkare av avancerade drönare

18 februari 2014

Hexagon har förvärvat Aibotix som tillverkar intelligenta multikoptersystem för högeffektiva luftburna tillämpningar, till exempel flygfotografering och skanning.

Aibotix, med huvudkontor i Kassel, Tyskland, tillverkar Aibot X6, en ny generation av obemannade luftfarkoster (UAV, unmanned aerial vehicle) som kan starta och landa vertikalt. Plattformen som har flera rotorer är intelligent, kan utföra förprogrammerade flygningar och har en konstruktion med hög säkerhet. Den är utvecklad för att tillgodose behoven hos kunder verksamma inom industriell inspektion, kartering från luften, surveying, el, vatten och avlopp samt säkerhet.

UAV-baserade lösningar används för att få uppdaterad geospatial information om objekt som är svåra att nå eller överblicka. De är idealiska vid krävande inspektioner av infrastruktur såsom kraftledningar, broar och dammar och vid kartering av byggnader och andra vertikala strukturer. I allt snabbare takt får de avgörande betydelse på viktiga marknadssegment där det krävs lösningar för specifika behov. Genom att bidra med unik information till beslutsunderlag blir multikoptern en integrerad del av arbetsflödet.

“Förvärvet av Aibotix är en viktig utökning av Hexagons teknologiportfölj för fotogrammetri och kartering”, säger Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén. “Det växande antalet användningsområden för UAV-baserade lösningar innebär en stor tillväxtpotential, speciellt där det behövs frekventa och lokala uppdateringar som till exempel planering av smarta städer, dynamisk GIS och räddningsinsatser.”

Aibotix konsolideras i Hexagons räkenskaper från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons resultat. 

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon