Hexagon förvärvar SAFEmine – ett ledande företag inom säkerhetslösningar för gruvindustrin

13 mars 2014

Hexagon har ingått avtal om att förvärva SAFEmine, en ledande leverantör av säkerhetslösningar för gruvdrift.

SAFEmine med säte i Baar, Schweiz, är leverantör av trafiksäkerhetslösningar för fordon som används i dagbrott. Kärnan i lösningarna är ett kompakt system för undvikande av kollisioner som ökar förarnas situations-medvetenhet och minskar risken för olyckor genom att aktivt varna föraren vid omedelbara hot. Erbjudandet omfattar dessutom lösningar för indikation på förartrötthet, avancerad radar för spårning och fordonsinformationssystem. SAFEmine har global närvaro genom dotterbolag och lokala partners och system i drift i mer än 45 gruvor runt hela världen.

“Det är ett betydelsefullt förvärv för våra kunder i gruvindustrin och andra sektorer som i ökande grad använder teknologier för att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt och samtidigt förbättra säkerhetsförhållandena”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon. “SAFEmines starka närvaro och teknologiska ledarskap öppnar inte bara dörren för korsförsäljning av komplementära produkter ur Hexagons erbjudande till samma marknad, utan skapar också synergimöjligheter i flera av Hexagons verksamheter.”

SAFEmine konsolideras i Hexagons från och med idag. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons resultat. Företagets omsättning uppgick till cirka 13 MEUR räkenskapsåret 2013.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon