Hexagon förvärvar Arvus – leverantör av lösningar för precisionsjordbruk

28 april 2014

Hexagon har ingått avtal om förvärv av Arvus, en leverantör av lösningar för precisionsjordbruk som möjliggör en mer precis och platsspecifik hantering av de faktorer som påverkar växtodling. Genom Arvus lösningar kan olika delar av ett fält hanteras individuellt, och användningen av näringsämnen och andra tillskott kan finjusteras genom sensorer och GPS-teknologi.  

Arvus har sitt huvudkontor i Florianópolis i Brasilien och har partners i de viktigaste jordbruksregionerna i landet. Bolaget har en portfölj av högkvalitativa produkter och mjukvara specifikt utvecklad för precisionsjordbruk och skogsindustrin. Lösningarna stöds genom skräddarsydd teknisk hjälp från Arvus anställda. 

Förvärvet av Arvus är ett strategiskt steg i den fortsatta utvecklingen av Smart Agriculture-lösningen från Hexagon Solutions. Arvus etablerade position på den sydamerikanska marknaden för odling av sockerrör och spannmål samt skogsbruk ger Hexagon de marknadskanaler som krävs för att utöka erbjudandet och expandera verksamheten inom detta område. Arvus erbjudande komplementerar Hexagons lösningar för maskinkontroll genom att erbjuda styrning, hantering av maskinflottor i realtid och även lösningar för att hantera och analysera informationsflödet från fält till kontor. Arvus ger även möjlighet till ytterligare integration av hård- och mjukvarulösningar.

”Tillsammans med vår existerande verksamhet inriktad mot jordbruksindustrin bidrar förvärvet av Arvus till fortsatt produkt- och marknadsutveckling, vilket gör det möjligt för Hexagon att erbjuda en heltäckande lösning för att öka produktivitet, minska spill samt optimera processer och resursanvändning”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon.

Slutförandet av transaktionen är avhängigt sedvanliga villkor. Transaktionen förväntas slutföras senast vid slutet av maj 2014. Förvärvet har ingen betydande påverkan på Hexagons räkenskaper.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon