Hexagon förlänger acceptfristen för det rekommenderade ovillkorade kontanterbjudandet för aktierna i Veripos

29 januari 2014

Med hänvisning till börsmeddelandet från Hexagon AB den 20 december 2013 (”Offentliggörandet”) gällande det rekommenderade ovillkorade kontanterbjudandet avseende resterade utestående aktier i Veripos Inc. (”Veripos”) som inte redan ägs av Hexagon Acquisition Ltd. (”Erbjudandet”), ett indirekt helägt dotterbolag till Hexagon AB (Hexagon AB och Hexagon Acquisition Ltd., gemensamt ”Hexagon”), och erbjudandehandlingen daterad den 23 december 2013 (”Erbjudandehandlingen”).

Hexagon förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med kl. 16:30 CET den 7 februari 2014. Ingen ytterligare förlängning av acceptfristen kommer att ske. Som följd av förlängningen kommer sista dag för erläggande av likvid att senareläggas till den 18 februari 2014 som framgår av Erbjudandehandlingen.

Hexagon har per kl. 16:00 CET idag erhållit accepter i Erbjudandet från aktieägare som innehar ytterligare 17,514,274 aktier, motsvarande 52.9 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos. Därutöver äger Hexagon för närvarande 10,055,090 aktier i Veripos, motsvarande 30,3 procent av det totala antalet utestående aktier. Således äger Hexagon och har per kl. 16:00 CET idag erhållit accepter avseende totalt 27,569,364 aktier, motsvarande 83.2 procent av det totala antalet utestående aktier i Veripos.

Som framgår av sektion 4.7 i Erbjudandehandlingen har Hexagon för avsikt att, efter erläggande av likvid i Erbjudandet, genomföra tvångsinlösen av eventuellt utestående minoritetsaktier i Veripos som inte ägs av Hexagon. Då Hexagon efter erläggande av likvid kommer att äga mer än 2/3 av aktierna i Veripos har Hexagon, som framgår av sektion 4.7 b i Erbjudandehandlingen, möjligheten att genomföra tvångsinlösen enligt gällande lagstiftning på Cayman Islands genom en så kallad ”long-form merger”. Aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet bör notera att likvid erhålls senast den 18 februari 2014 om Erbjudandet accepteras, medan likvid kommer att erhållas senare i tvångsinlösenprocessen. Det är i nuläget osäkert när tvångsinlösen kommer att ske då processen beror på de alternativ som finns tillgängliga för Hexagon då tvångsinlösen kommer att påbörjas. Erläggande av likvid i tvångsinlösenprocessen kan komma att ske cirka två till sex månader senare än när likvid erläggs i Erbjudandet.

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hexagon.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon