Hexagons finansiella plan uppdaterad vid kapitalmarknadsdag

3 juni 2014

Hexagon AB - en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi - har hållit en kapitalmarknadsdag i Las Vegas, USA, och kommenterade där den operationella utvecklingen för företaget och dess finansiella plan.

Hexagon lanserade sin nuvarande finansiella plan 2011 och den sträcker sig fram till 2015. Försäljningsmålet om 3,5 mdr euro och lönsamhetsmålet om en EBIT-marginal på 25 procent skall nås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Sedan planen lanserades har Hexagon rapporterat solid organisk tillväxt även om den varit något lägre än det långsiktiga målet på åtta procent. Bidraget från förvärv har än så längre varit begränsat även om aktiviteten ökat under den senare tiden, vilket understryks av de sju förvärv som redan annonserats under 2014.

Den underliggande EBIT-marginalen har förbättrats i linje med de interna bedömningarna, men valutarörelser har haft en negativ påverkan på cirka en procentenhet på den rapporterade EBIT-marginalen.

Som ett resultat av ovan kvarstår försäljningsmålet på 3,5 mdr euro och målet att nå en EBIT-marginal om 25 procent men förskjuts ett år till 2016.

Under kapitalmarknadsdagen fokuserade Hexagon på dess förmåga att växa dubbelt så snabbt som BNP och gjorde en genomgång av tillväxtmöjligheter under de kommande åren, som exempelvis:

  • Produktlanseringar inom Metrology (SIMS 360°, HP-O och MMS) som bygger på framsteg inom sensorer och mjukvara
  • Geosystems målsättning att sälja bilddata som en service (CaaS), vilket bygger på nyligen genomförda förvärv (Aibotix, AHAB, NWG, Geosoft S.r.l., Tridicon) och teknologiska framsteg inom sensorer
  • Intergraph PP&Ms revolutionerade produkter SmartPlant Cloud och SmartPlant Fusion som skapar förbättrad informationshantering av stora datamängder för Owner Operators inom en rad fält

Hexagon betonade även betydelsen av förvärv i den lösningsorienterade strategin och exemplifierade detta med strategigenomgångar av områdena Hexagon Mining och Smart Agriculture.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon