Förändring av antalet aktier och röster

28 november 2014

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2014 med totalt 422 377 aktier av serie B och 422 377 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 28 november 2014 finns sammanlagt 356 462 119 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 340 712 119 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 28 november 2014 uppgår till 498 212 119.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom industriella och geospatiala applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 500 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon