Förändring av antalet aktier och röster

30 maj 2014

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner, som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011, har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2014, med totalt 284 910 aktier av serie B och 284 910 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 31 mars 2014 finns sammanlagt 355 281 887 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 339 531 887 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 mars 2014 uppgår till 497 031 887.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon