(Uppdatering - tidskorrigering) Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 13 maj

8 maj 2013

8 maj 2013

Hexagon publicerar delårsrapporten för det första kvartalet 2013 måndag den 13 maj cirka kl 12:00-12:30.

Rapporten presenteras av Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl 15:00.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds. För deltagande vänligen ring +46 8 505 564 74, +44 203 364 53 74, +41 225 675 541 eller +1 855 753 2230.

Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon